Kronika przeszłości: 23 października

Kronika przeszłości: 23 października
  1. Новина відноситься до:

Przegląd Wołyński, 26 października 1930 r.

Pomiary aerofotogrametryczne. Polskie linje lotnicze "Lot" wszczęły petraktacje z Wydziałem Powiat. w Łucku w sprawie dokonania zdjęć lotniczych ważniejszych osiedli i miasteczek, oraz sporządzania planów regulacyjnych metodą zdjęć lotniczych. Również rozważana jest ewentualność zdjęć lotniczych wszystkich dróg wymagających poprawienia ogólnej trasy.

Odezwa Ukraińska. Ukraiński Zjednoczony Obywatelski Komitet Wyborczy wydał odezwę "Do Ukraińskiego Narodu" w jeżyku ukraińskim nawołując do głosowania na listą Nr. 1. Nakład 20.000 egzemplarzy. Po wydrukowaniu będzie ona rozesłana p. p. Kierownikom Powiatowym Biur Wyborczych.

Budowa Domu Sejmiku Łuckiego. Natrafiając na duże trudności lokalowe, Wydział Pow. przystąpił do budowy własnego domu przy ulicy Krakowskiej. Pomieszczą sie tam biura Wydz. Pow. wraz z Pow. Zarz. Drog. Budynek ma być wykończony jeszcze przed zimą b. r. i służyć będzie. tylko czasowo jako lokal biurowy, gdyż budowa właściwego, reprezentacyjnego gmachu władz instancji, a wiec w pierwszym rządzie Starostwa i Sejmiku przewiduje sią obok cmentarza katolickiego i lotniska na terenie, na którym już stoi piękny gmach Okręgowego Urzędu Ziemskiego.

W każdym razie budowanie własnych lokali przez instytucje państwowe i samorządowe uważać trzeba za jeden z najsilniejszych środków ku zmniejszeniu głodu mieszkaniowego i pobudzeniu prywatnego ruchu budowlanego. Pozatem wpływa to mocno na uporządkowanie miasta.

Łuck. Zdjęcie lotnicze

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі