Kronika przeszłośći: 24 października

Kronika przeszłośći: 24 października
  1. Новина відноситься до:

«Ziemia Wołyńska», 25  października 1931 r.

Nowe nabytki Muzeum Wołyńskiego. Donieśliśmy poprzednio o ofiarowaniu do depozytu Muzeum Wołyńskiego przez p. Martynowskiego z Zaturzec, cennego portretu rodzinnego z XVII wieku. Ostatnio wzbogaciło się Muzeum, dzięki p. Zygmuntowi Kaczkowskiemu z Chobułtowej, powiatu Włodzimierskiego, który ofiarował na własność Muzeum strzałkę krzemienną, dolną część garnuszka z epoki kamiennej, branzoletę z epoki bronzowej, części dwóch garnuszków z w.w. XI—XII, strzemię żelazne z XVII w., grosz gdański z wizerunkiem króla Zygmunta III, dwie fajki gliniane z końca XVIII w. względnie początków XIX w.

Zabójstwo starca. We wsi Skurcze w powiecie łuckim, Platon Buczek i 4 innych osobników tak ciężko pobili na tle porachunków osobistych 70-letniego miejscowego gospodarza Emiljana Danieluka, że ten zmarł na miejscu. Sprawców zabójstwa aresztowano.

Kowel. Z Komitetu «Pomocy bezrobotnym». Ogarniająca cały kraj akcja pomocy bezrobotnym zataczać zaczyna i w Kowlu coraz szersze kręgi. Na drugiem zkolei posiedzeniu jakie odbyło się w d. 19 b. ra. pod przewodnictwem burmistrza Rzeszowskiego szeroko omawiano sprawę zorganizowania pomocy na terenie miasta. Wynikiem obrad było powstanie kilku poszczególnych sokcyj (między innemi sekcji finansowo-gospodarczej i dożywiania dzieci szkolnych), które niezwłocznie, każda w swym zakresie przystąpiły do pracy.

Kowel. Stan robót przy Kościele-Pomniku. Prace przy budowie kościoła posunęły się o tyle naprzód, że rozpoczęto już pokrywanie świątyni dachem. O ile Środki finansowe pozwolą, spodziewać się należy jeszcze przed nastaniem mrozów całkowitego ukończonia tej ważnej części robót.

 

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі