Kronika przeszłośći: 13 października

Kronika przeszłośći: 13 października
  1. Новина відноситься до:

Tygodnik społeczny, polityczny i gospodarczy «Wołyń», 15 października 1933.

Otwarcie nowego kina. W ubiegłą niedzielę zostało w Łucku otwarte nowe kino „Słonce". Nowootwarte kino jest zbudowane według najnowszych wymogów techniki, posiada kilka poczekalni, centralne ogrzewanie, elektryczne wentylatory i inne nowoczesne urządzenia. Kino cieszy się dużą frekwencją publiczności.

Równe. Nowy budynek gimnazjalny. Odbyło się w Równem uroczyste otwarcie nowego własnego budynku gimnazjum prywatnego z hebrajskim Językiem nauczanla „Tarbut". Gmach, zawierający 20 sal nowocześinle urządzonych powstał staraniem miejscowego społeczeństwa żydowskiego. W dniu 8 bm. w godzinach porannyoh odbyła się defilada młodzieży szkolnej, nabożeństwo w głównej synagodze, popołudniu zaś objęcie budynku. Po przemówieniach powitalnych dokonano otwarcia nowe] szkoły.

Nagły zgon. Dnia 10 bm. w ambulatorium Kasy Chorych w Łucku zmarł wskutek nagłego ataku sercowego mieszkaniec wsi Kurhany, gm. Torczyn Henryk Myszkowski, lat 49. Myszkowski ostatnio pracował w kawiarni Bułma w charakterze kucharza w Łucku. W dn. 10 b.m. Myszkowski zgłosił się do Kasy Chorych w Łucku do jednego z lekarzy, który udzielił mu porady, poczem miał być skierowany do szpitala powiatowego. Ponieważ pacjent czuł się zle dano mu krople walerianowe i zastrzyk z kamfory-kofelny zostawił Myszkowskiego w swoim gabinecie, eam zaś wyszedł. W czasie jego nieobecności pacjent dostał ponownie ataku serca i zmarł. Zmarły osierocił 5-cioro nieletnich dzieci.

Poranek muzyczny. Staraniem Młodzieży miasta Łucka odbędzie się dnia 20.X.1933 w sali Kina „Słońce" Poranek muzyczny. W programie chóry i orkiestra międzyszkolna pod dyr. prof. Lasockiego i prof. Schnitzera. Początek o godzinie 12. Dochód przeznaczony na budowę Szkoły im. Legjonów w Kostiuohnówce.

Tow. Przyj. Sierocińca. Dnia 22.X w sali K.I.P. o godz. 17 odbędzie się Walne Zebranie Członków T-wa Przyjaciół Sierocińca „Teresinek" w Łucku, z następującym porządkiem dziennym: Zagajenie i wybór Przewodniczącego, Odczytanie sprawozdania Zarządu i protokółu Komisji Rewizyjnej, Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Wolne wnioski.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі