Kronika przeszłośći: 12 października

Kronika przeszłośći: 12 października
  1. Новина відноситься до:

Tygodnik polityczny społeczny i gospodarczy «Życie Wołynia», 17 października 1926 r.

Odznaczenie. Wojewoda wołyński p. Władysław Mech jest mianowany honorowym obywateiem m. Pyzdry w województwie łódzkiem. (Pyzdry miasteczko liczące około 1500 mieszkańców znajduje się w powiecie, w którym p. Mech był starostą.)

Otwarcie sezonu teatralnego. W dn. 12 i 13 bm. zainaugurowano sezon teatralny w Lucku, pierwszemi dwoma występami trupy Teatru Małego we Lwowie, pod kierownictwem dyr. Czarnockiego. Wystawiono «Gęsi i Gąski» i «Hzais». Obydwie sztuki grano doskonale. Szczególnie zaś dobrze wypadła komedia francuska «Azais». Z powodu braku miejsca szczegółowsze sprawozdanie odkładamy do następnego numeru. W każdym razie możemy stwierdzić, że pomysł sprawozdania trupy Teatru Małego ze Lwowa, należy uważać za b. udatny. Jest to trupa w pełnem tego słowa znaczeniu pierwszorzędna, o powodzeniu jakie sobie zdołała zdobyć od wstępnego boju świadczy przepełnienie sali już na druglem przedstawieniu.

Z Tow. Dobroczynności. W dniach najbliższych rozpocznie sie «Tydzień Towarz. Dobroczynności». Społeczeństwo miejscowe, któremu znaną jest nędza i niedola licznych rzesz ludności, niewątpliwie zechce poprzeć usiłowania Towarzystwa, hojnie składając wszelkie ofiary na ten cel.

Zabawa taneczna w Kowlu. W sobotę bm. staraniem miejscowego Koła L.O.P.P. odbędzie się w sali cukierni udziałowe zabawa taneczna. Udział w organizacji zabawy przyjęły najwybitniejsze osoby z pośród miejscowego społeczeństwa.

 

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі