Kronika przeszłośći: 11 sierpnia

Kronika przeszłośći: 11 sierpnia
  1. Новина відноситься до:

Tygodnik «Ziemia Wołyńska», 14 sierpnia 1932 r.

Dla przykładu innym. Wołyński Zarząd Wojewódzki Polskiej Macierzy Szkolnej w Łucku w dn. 5 sierpnia bież. 1932 r. otrzymał w darze od p. Konstantego Maciejewicza, profesora Seminarjum Nauczycielskiego w Łucku 62 egz. różnych czasopism i jeden olejny portret na płótnie (własnoręcznego wykonania) z podobizną Kazimierza Pułaskiego oraz dnia 6 sierpnia od p. Stefana - Teofila Sozonowicza (Bank Spółdzielczy Ziemian Wołynia) 28 tomów różnych pięknych powieści dla akcji kulturalno-oświatowej na Wołyniu.

Za tik cenny i pożądany dar Zarząd Wojew. P. M. Sz. składa tą drogą szlachetnym ofiarodawcom serdeczne podziękowanie.

Wyścigi kolarskie. Dnia 7.VIII-1932 odbyły się wyścigi szosowe kolarskie o mistrzostw miasta Łucka na przestrzeni 100 klm. Wyścigi odbyty się na szosie Kowelskiej. Mistrzom m. Łucka poraź Trzeci (r. 1929 i 1931) został p. Gustaw Waremke, zdobywając puchar przechodni na własnośc, trasę przebył w czasie 3 godz. 47 m., drugi miejsce zajął p. Władyslaw Szczepanski w czasie 3 godz. 47 min. 50 sek. i trzecie miejsce wziął p. Kazimierz Galewski przebywając trasę w czasie 3 godz. 48 min. Należy zaznaczyć, że wszystkie trzy pierwsze miejsca zostały zdobyte przez członków Woł. Tow. Cykl. Motorz. w Łucku.

Niepowodzenie Teatru „Kamełja". Dn. 3 b. tn. odbyło się pierwsze przedstawienie- zorganizowanego przez Wołyńskie Zjednoczenie Pracy, teatru rewjowego „Kąmelja”. Pomimo dobrej reklamy i nader pochlebnej recenzji jaka się później ukazała w miejscowej prasie (Echo kresowe) przedstawienie, które odbyć się miało w ub. sobotę, nie doszło do skutku z powodu bardzo małej iłosci sprzedanych biletow.​

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі