Kronika przeszłośći: 8 sierpnia

Kronika przeszłośći: 8 sierpnia
  1. Новина відноситься до:

Tygodnik społeczny, polityczny, gospodarczy «Wołyń», 13 sierpnia 1933.

Żeński Oddział Związku Strzeleckiego. Na terenia m. Łucka został zorganizowany samodzielny Oddział Żeński Związku Strzeleckiego. Do Zarządu weszły: Paui Julja Józewska jako honorowa przewodnicząca Oddziału, oraz Adela Domanusowa, Stena Kubecka, Paulina Leina, Stanisława Czarnecka, Józefa Dziedzinszkówna, Julja Halewska, Anastazja Księżopolska, Wanda Leszczyńska, Jadwiga Baczyńska, Franciszka Boratynowa, Helena Gładkowska. Z początkiem września Zarząd Oddziału uruchamia pracę czynuą P. W. i W. F. kobiet, oraz pracę kulturalno-oświatową.

Kradzieże. W nocy na 9.VIII.1933 nieznany sprawca za pomocą wyjęcia szyby w oknie dostał się do mieszkania jubilera Cukiermana Zejlika zam. w Łucku, przy ul. Jagiellońskiej 84, który skradł zegarki i różną blżuterję, na ogólną sumę 1000 zł. Dóchodzenie prowadzi wydział śledczy.

W dniu 8 bm. p. Wojewoda H. Józewski odbył w towarzystwie naczelnika Wydziału Wojskowego p. H. Krasińskiego inspekcję gmin: Kiwerce, Kniahininek, Połonki i Poddębce powiatu łuckiego, zaś w dniach 9 i 10 inspekcję pow. kostopolskiego. W czasie pobytu na terenie gmin p. Wojewoda nie tylko lustruje urzędy gminne, ale i zaznajamia się z pracą organizacyj i życiem społecznem, żywo się interesując wszelkiemi jego przejawami.

Samobójstwo. Dnia 7.VIII.33 r. o godz. 0 m 10 Kozieradzki Walerjan, mieszkaniec m. Lwowa, znajdujący się bez stałego, miejsca zamieszkania usiłował dokonać samobójstwa: przez wypicie 30 gr. jodyny. Przyczyna samobójstwa - brak środków do życia. Desperata w stanie nieprzytomnym odwieziono do szpitala w Krzemieńcu.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі