Kronika przeszłośсi: 17 czerwca

  1. Новина відноситься до:

Tygodnik «Ziemia Wołyńska», 23 czerwca 1929 r.

Pan Prezydent na Wołyniu. W Łucku o godz. 8-ej [dnia 15 bm] wieczorem Najwyżczy Dostojnik Państwa przybył do Łucka. Całe miasto było bogato udekorowane i iluminowane. Od rogatek aż do gmachu Województwa, gdzie zamieszkał P. Prezydent, ustawione były szpalery wojska, organizacyj przysposobienia wojskowego i młodzieży szkolnej. Wśród ogromnych tłumów samochód P. Prezydenta posuwał się z trudem, witany z gromkimi okrzykami. Zgromadził się na ciżba ludu polskiego, ruskiego i żydowskiego.

Katastrofa kolejowa w Zdołbunowie. Dn. 18 b. m. w Zdołbunowie wydarzyła się poważna katastrofa kolejowa: pociąg towarowy, puszczony na zły tor, uderzył z tyłu w pociąg osobowy, stojący na stacji. Wskutek starcia parowóz pociągu towarowego uległ rozbiciu. W brankardzie, idącym tuż za parowozem znaleźli śmierć trzej kolejarze: rewizor Kiciński i dwaj konwojenci Tomczuk i Kowalczuk. Ranni są ciężko bagażowy Konowołow, lżej poszwankowany maszynista Olejniczak i kilku pasażerów pociągu osobowego. Przybyła do Zdołbunowaspecjalna komisja śledcza.

Z teatru. We wtorek 25 czerwca zjeżdża do Łucka na jeden concert znakomity śpiewak Opery warszawskiej Ignacy Dygas. Sekunduje mu młoda śpiewaczka Opery włoskiej p. De Lucio. Koncert ten obudził wielkie zainteresowanie w mieście.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі