Kronika przeszłośći: 21 czerwca

Kronika przeszłośći: 21 czerwca
  1. Новина відноситься до:

Tygodnik społeczny, polityczny, gospodarczy «Wołyń», 25 czerwca 1933

«Wianki» w Łucku. Dorocznym zwyczajem Łuckie Towarzystwo Wioślarskie urządza we środę dnia 28 czerwca r. b. na przystani Towarzystwa tradycyjny obchód «Wianków». Ponieważ program obchodu, między innemi, przewiduje również konkurs udekorowanych łodzi, T-wo prosi wszystkich Łuczczan o łaskawe wzięcie udziału w obchodzie i udekorowanie przynajmniej jednej łodzi, pragnęłoby bowiem, aby obchód Wianków z okazji «Święta Morza», wypadł możliwie najwspanialej. Za najlepiej udekorowane łodzie będą przyznane 3 nagrody. Nie posiadający własnych łodzi mogą wypożyczyć łódź w T-wie. Zgłoszenia przyjmuje kancelarja T-wa na przystani obok zamku Lubarta w godzinach popołudniowych. W godzinach porannych informować sie można u Sekretarza T-wa Nr. 340.

Kowel. Z Teatru. W dniu 16 b m. zespół podchorążych 50 p p. Strz. Kres. i grono pań, wystawił w sali kina miejskiego sztukę Grzymały-Siedleckiego p. t.: «Podatek majątkowy».

Trzeba zaznaczyć, że sztuki Grzymały Siedleckiego dla zespołów amatorskich są zbyt trudne, potrzebujące wysokiej subtelności i wyczucia postaci, co jest dostępne jedynie nieprzeciętnym siłom aktorskim, to też nio dziwnego, że większość zespołu z wyjątkiem p. Wilgatowej z trudem dawała sobie radę ze swemi rolami.

Dekoracje w pierwszym i drngim akcie były niezłe, natomiast w akcie ostatnim nieodpowladały wymogom sztuki. Przedstawienie przeciągnęło się do godz. 1-ej w nocy, zaś podczas długich przerw przygrywała orkiestra pułkowa. Ma tym miejscu musimy podkreślić, że utworzenie zespołu amatorskiego na terenie Kowla było bardzo pożądaną 1 miłą niespodzianką, jednak dla pomyślnego rozwoju jego prac radzilibyśmy wystawiać przynajmniej na początku lżejsze sztuki.

Samobójstwo żołnierza. W dn. 18 b. m. szeregowiec 43 pp. Legj Baj Wiktor Wojnowski, pełniąc słuźbę wartowniczą przy prochowni w obrębie koszar na Surmiezach w uubnie, targnął się na życie, strzelając z karabina w głowę i po paru minutach zmarł. Samobójstwo popełnione zostało na tle miłosnem.

Nowe kolo L.O.P.P. W dniu 18 b. m. zorganizowano nowe koło L.O.P.P. w m-ku Drażkopol. Na zebraniu organizacyjnem z ramienia komitetu powiatowego byli obecni: viceprezes p. Edmund Janiszewski, zastępca starosty i sekretarz powiatowego komitetu L.O.f.P. p. Zawiliński Michy. W skład zarządu weszli: p.p. Mścichoski, Soborowski, Borucki i Cukierman.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі