Kronika przeszłości: 7 czerwca

Kronika przeszłości: 7 czerwca
  1. Новина відноситься до:

Tygodnik „Wołyń”, 11 czerwca 1933.

Wybory do Wołyńskiej Izby Rolniczej. Od kilku dni na terenie województwa Wołyńskiego odbywały się wybory do rady Izby Rolniczej. Dotychczas wybory radców dokonały sejmiki: w Sarnach, Włodzimierzu, Łucku i Dubnie. Z powiatu Sarneńskiego zostali wybrani: p. Michał Haneńko — ziemianin i p. Michał Parczewski — osadnik; z pow. Włodzimierskiego; p. Zygmunt Sierakowski — osadnik i p. Maciuk Kuprjan —  rolnik; z pow. Łuckiego: pos. Edward Oąsior i p. Antoni Konowaluk — czł wydz. powiatowego; z pow. Dubieńskiego: p. Mroczkiewicz — osadnik i p. Didoch — wójt gm. Młynów. Wybory w pozostałych powiatach odbędą się jeszcze w b. m.

Przyjazd pułk. Walerego Sławka do Łucka. Dowiadujemy się, że w dniach najbliższych przyjeżdża do Łucka prezes B.B.W.R. pułk. W. Sławek. W związku z przyjazdem p. prezesa Sławka odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11 rano w salach Sekret. Wojew. B. B. W. R. konferencja z udziałem posłów i senatorów Wołyńskiej Grupy Parlamentarnej B.B.W.R. oraz prezesów rad powiatowych B.B.W.R.

Z Klubu Szachowego. Zarząd Pierwsz. Łuckiego Klubu Szachowego podaje do wiadomości p. t. Członków i Sympatyków Klubu, że w dniu 18 czerwca (wtorek) o godz. 6 p.p. odbędzie się w lokalu Klubu przy ul. Bolesł. Chrobrego Nr. 14 (dom Lecznera) — Walne Zebranie Członków i Sympatyków Klubu. Po wyczerpaniu programu dziennego, odbędzie się Jubileuszowy Turniej Błyskawiczny, z licznemi nagrodami, dla uczczenia 5-ciolecia istnienia Klubu. Wyniki będą ogłoszone w prasie. Wpisowe na turniej 50 gr.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі