Kronika przeszłości: 24 maja

Kronika przeszłości: 24 maja
  1. Новина відноситься до:

Tygodnik «Ziemia Wołyńska», 25 maja 1930.

Wybory do Senatu. Dnia 26 bm. odbędą się wybory do Senatu. Przypuszczalnie społeczeństwo wołyńskie ustosunkuje się do nich tak, jak do wyborów do Sejmu.

Pierwsza podróż artystyczna Sióstr Halama. Jednem z najbardziej popularnych nazwisk w świecie teatralnym stolicy jest nazwisko sióstr Halama, gwiazd warszawskiego teatru rewji „Morskie Oko". Po trzyletniej pełnej sukcesów pracy w teatrach warszawskich siostry Halama opuszczają Warszawę, by w miesiącu czerwcu odwiedzić szereg miast prowincjonalnych. Zapowiedź przyjazdu do Łucka utalentowanych sióstr Halama jest sensacją artystyczną pierwszorzędnej doniosłości.

Otwarcie sezonu na przystani T-wa Wioślarskiego. Zarząd T-wa Wioślarskiego w Łucku zawiadamia, źe otwarcie przystani T-wa nastąpi nie w dniu 26 maja r. b. lecz w dn. 1-ym czerwca 1930 r.O godz. 16 (4 pp.) punktualnie. Opóźnienie otwarcia przystani zostało spowodowane długotrwałą niepogodą wskutek czego zostały nieukończone w przewidzianym terminie roboty magistrackie przy budowie wału ochronnego nad Styrem, na którym to terenie znajduje się przystań T-wa Wioślarskiego. Otwarcie przystani w dn. 1 czerwca nastąpi nieodwołalnie bez względu na pogodę.

Nagły zgon. Ś. p. Sergjusz Dziumow, znany i ceniony w sferach towarzyskich Łucka, inspektor Tow. Vesta zmarł nagle dnia 22-go bm. w Równem.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі