Kronika przeszłości: 19 maja

Kronika przeszłości: 19 maja
  1. Новина відноситься до:

Tygodnik „Wołyń”, 21 maja 1939.

Wystawa „Krzemieniec w fotografice". Staraniem Zrzeszenia b. wychowanków Liceum Krzemienieckiego otwarta została we Lwowie w sali Muzeum Przemysłu Artystycznego wystawa pod nazwą „Krzemieniec, miasto rodzinne Juliusza Słowaokiego, w fotografice". Udział w wystawie biorą znani krzemienieocy artyści-graficy, jak Stanisław Sheybal, Henryk Hermanowicz, Ludwik Gronowski, Smolski, Zbigniew Mongird, Jan Auterhoff, Zbigniew Sułkowski. Wystawa potrwa do 22 maja, w tym czasie wygłoszone zostaną odczyty o Krzemieńcu i ziemi krzemienieckie] oraz o ich pięknie.

Ciekawe znaleziska. W okolicach wsi Ambukowa w pow. włodzimierskim podczas przeprowadzania robót melioracyjnych znaleziona została znaczna ilość siekier kamiennych i naczyń z epoki paleolitu. Znaleziska zostały zabezpieczone i będą przekazane następnie muzeum wołyńskiemu w Łucku.

Ze sportu. W Kowlu odbyło się walne zebranie członków Wołyńskiego Podokręgu Związku Piłki Ręczne] z udziałem delegata Okręgu ze Lwowa. Na zebraniu wysłuchano sprawozdania z pracy za rok ub., przyczyni stwierdzona została mała żywotność w tej dziedzinie sportu. Dla ożywienia działalności Podokręgu opracowany został plan rozgrywek na rok bieżący i powołany nowy zarząd Podokręgu z p. prezydentem miasta Kowla A. Bednarskim na czele.

Teatry і Kina na Wołyniu

Teatr Wołyński im. J. Słowackiego: "Królowa przedmieścia".

Piątek 19 b. m. w Kostopoiu, sobota, 20 w Ostrogu, niedziela, 21 w Zdołbunowie, poniedziałek, 22 i wtorek 23 w Równem, środa, 24, czwartek, 25, piątek, 26 i sobota, 27 w Krzemieńcu, niedziela, 28 w Kiwercach.

Teatr Wołyński im. J. Słowackiego: „Ksiądz Marek".

Poniedziałek, 22 b. m. w Równem, piątek, 29 w Krzemieńcu.

Kino „Słońce" w Łucku: „Patrol bohaterów" z Erroiem Flynn.

Kino "Słońce" w Łucku: „Strachy".

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі