Kronika przeszłości: 17 maja

Kronika przeszłości: 17 maja
  1. Новина відноситься до:

Tygodnik „Wołyń”, 22 maja 1938.

Obrady Wołynskiej grupy parlamentarnej. W dniu 13 maja r.b. w Łucku obradowała polska grupa parlamentarna posłów i senatorów Wołynia. Obradom przewodniczył sen. Janusz Jędrzejewicz. Były omawiane bieżące sprawy polityczne i gospodarcze, dotyczące spraw aktualnych regionu wołyńskiego. Zasługuje na uwagę, że wszyscy posłowie i senatorowie byli na posiedzeniu obecni.

Junacy budują szosą. W miejscowości Górka-Polonka pod Łuckiem odbyło się uroczyste rozpoczęcie robót drogowych przy budowie szosy Łuck-Kolki, w których biorą udział junackie hufce pracy. Roboty prowadzą dwa bataliony junaków. W symbolicznym rozpoczęciu robót ziemnych uczestniczyli przedstawiciele władz i wojska w osobach nacz. wydziału komunikacyjno-budowlanego Woł. Urzędu Wojew. inż. Gordziałkowskiego i dowódcy garnizonu łuckiego płk. dypl. Żurakowskiego, którzy wywieźli pierwsze symboliczne taczki ziemi. Uroczystość wywołała duże zainteresowanie wsród miejscowej ludności i dziatwy Bzkolnej.

Wieża spadochronowa w Równem. W Równem rozpoczęta zostanie budowa wieży do skoków spadochronowych. Wieża, koszt budowy której wyniesie 15 tys. zł., stanie na terenie Targów Wołyńskich we wrzesniu r. b. w terminie otwarcia tegorocznych IX Targów Wołyńskich. Sprawą budowy wieży zajmuje Bię zorganizowany w tym celu komitet.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі