Kronika przeszłości: 12 maja

Kronika przeszłości: 12 maja
  1. Новина відноситься до:

«Przegląd Wołyński», tygodnik cpołeczno-polityczny, 15 maja 1932.

Zaprzysiężenie Biskupa Ukraińskiego. W myśl art. 2 Tymczasowych Przepisów o stosunku Rządu do Kościoła Prawosławnego w Polsce, Ks. Biskup-Wikarjusz Polikarp złożył 12 b. m. na ręce Ministra J. Jędrzejewicza przysięgę wierności Państwu.

Z Klubu „Rldna Chata". 15 b. m. o godz. 8 wiecz, odbędę się w "Ridne| Chacie" w Łucku uroczystości, zwlęzane z trzecią rocznicę założenia Klubu. Na program złożę się: publiczne posiedzenie Zarządu, trzeci akt operety „Czornomorci", oraz część koncertowa. Sprawozdanie umieścimy w następnym numerze.

Wśród Wioślarzy. Zarządy Tow. Wioślarskiego, Klubu "Temida" I Sekcji Wioślarskiej Wojskowego Klubu Sportowego lącznie urządzają 15 b. m. otwarcie sezonu wioślarskiego. Na program składają się: o godz. 10 rano nabożeństwo, o godz. 14.30 wyjazd z Przystani T-wa Wioślarskiego na Przystań Sekcji Wioślarskiej W. K. S., o godz. 15 podniesienie bandery na Przystani Klubu Sportowego, o godz. 16 podniesienie bandery w klubie "Temida" o godz. 17 podniesienie bandery w Tow. Wioślarsklem, o godz. 17.30 defilada lodzi, poczem dancing na Przystani T-wa Wioślarskiego.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі