Kronika przeszłości: 28 kwietnia

Kronika przeszłości: 28 kwietnia
  1. Новина відноситься до:

Tygodnik «Ziemia Wołyńska», 4 maja 1930.

P. minister Józewski w Łucku. Do Łucka przybył w drodze z wypoczynku świątecznego p. Minister praw Wewn. Henryk Józewski w towarzystwie radcy p. Jaworskiego. P. Ministra powitał na granicy woj. wołyńskiego wojewoda wołyński p. Józef Śleszyński. P. Minister przyjmował w Łucku przedstawicieli społeczeństwa miejscowego oraz petentów w sprawach służbowych.

Z ekranu. Kino Apollo wyświetli dnia 3bm. film wytwórni polskiej p.t. „Romans panny Opolskiej" według powieści Kazimierza Tetmajera. Główne role spoczywają w rękach wybitnych artystów scen warszawskich. Od dnia 5 b. m. kino wyświetlać będzie znakomity film ostatniej produkcji p. t. „Szachownica serc". Film ten cieszył się nieby wałem powodzeniem na wszystkich większych ekranach.

Wyścigi. Staraniem Woł. T-wa Zachęty do Hodowli Koni odbędą się w Łucku na torze 24 pp. wielkie wyścigi wiosenne z totalizatorem. Wyścigi odbywać się będą w dniach 8, 11, 14, 17 i 18 b. m.

Konfiskata. Ostatni numer „Selrobu - Jedności" — „Postup" został skonfiskowany za artykuły o treści wybitnie antypaństwowej.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі