Kronika przeszłości: 6 marca

Kronika przeszłości: 6 marca
  1. Новина відноситься до:

Tygodnik  społeczno-polityczny «Przegląd Wołyński», 9 marca 1930.

Z teatru miejskiego. Dowiadujemy się, iż dotychczasowy dyrektor teatru miejskiego p. Włodzimierz Garłowski w Łucku ustąpil z zajmowanego stanowiska. Na jego miejsce, tymczasowo na okres trzymiesięczny, pryjety został p. W. Birncweig.

Zmiana na stanowisku burmistrza. Dotychczasowy burmistrz m. Łucka, p. Mieczysław Galusiński, opuszcza w dniach najbliższych swoje stanowisko, przechodząc do administracji, jako starosta kostopolski - Starostwo kostopolskie zostało zwolnione wobec objęcia przez p. Kubickiego starostwa włodzimierskiego. Jak wiadomo uprzedni starosta włodzimierski p. Drojanowski otrzymał stanowisko wicewojewody lwowskiego. Całe społeczeństwo łuckie z żalem żegna p. Galusińskiego, który pozyskał sobie sympatje ludności miasta bez różnicy wyznania, a pozostawia po sobie trwały ślad swojej niedługiej tu pracy. Dzięki jego energji pozyskane zostały dla miasta 72. hektary nowych terenów budowlanych drogę usypania wału nad Styrem, zabezpieczającego te tereny od wylewu.

Przyjazd D-ra Goldsztejna. We środę 5-go b. m. społeczeństwo żydowskie Łucka witało w murach miasta jednego z najwybitniejszych reprezentantów sjonistycznego żydostwa, członka egzekutywy wszechświatowej organizacji sjonistycznej w Londynie, utalentowanego mówce, D-ra Aleksandra Goldsztejna. Po odegraniu hymnu polskiego oraz żydowskiego na peronie dworca kolejowego, pochód młodzieży, organizacyj i szkól udał się do gmachu Organizacji Sjonistycznej, gazie się rozwiązał. Wieczorem tegoż dnia odbyła się akademja w Teatrze Miejskim. Sala była wypełniona po brzegi różnorodną publicznością. Celem przybycia D-ra A. Goldsztejna jest powiększenie dochodów "Keren Hajesod" (Fundusz Odbudowy).

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі