Kronika przeszłości: 3 marca

Kronika przeszłości: 3 marca
  1. Новина відноситься до:

«Wołyń: tygodnik społeczny, polityczny i gospodarczy», 4 marca 1934.

Nowy Bar Restaurant w Łucku. W dniu 2 marca r. b. odbyło się poświęcenie Nowego Baru Restaurantu „Mars" w Łucku, przy ul. Jagiellońskiej Nr. 60 którego dokonał Ks. Święcicki. Poświęcenie odbyło się w obecności przedstawicieli władz i społeczeństwa. Ładne urządzenie i fachowe kierownictwo p. Wróblewskiego—właściciela Baru „Mars" zapewnia powodzenie nowemu przedsiębiorstwu, tem bardzie] że ceny są przystosowane do dzisiejszych ciężkich czasów.

Nowy budżet m. Łucka. Preliminowany przez Zarząd Miejski m. Łucka budżet na rok 1934/35 został rozpatrzony i przyjęty przez Komisję Budżetową Rady Miejskiej. Dochody zwyczalne przewidziane w sumie zł. 726.682, nadzwyczajne zł, 352.013. Razem: zł. 1.078.695. Rozchody: zwyczajne zł. 681.525, nadzwyczajne zł. 397.170, w tem nadwyżka dochodów zł. 30.657 przeznaczona na spłatę części zobowięzart wynikłych z wykonania budżetów lat poprzednich. Budżet zwyczajny wykazuje zniżkę rozchodów w stosunku do budżetu z r. 1933/34 o zł. 77.049.

Budowa kościoła. We w. Kiryłówce, gm. sudobickiej powstał komitet budowy w tej wsi kościoła dla dość licznych rzesz katolików z okolic Kiryłówki.

Ożywianie działalności. Istniejąca w Radziwiłłowie czytelnia kolejowa z chwilą rozpoczęcia działalności przez nowy zarząd, na ozele którego stanął zawiadowca st. kol. Radziwiłłów p. Kotowicz, zaczyna rozwijać się pomyślnie. Pożytecznej placówce należy życzyć dalszego rozwoju.

Program kin dubleńzklch. Kino Domu Żołnierza wyświetla polski dźwiękowiec "Każdemu wolno kochać", kino "Ars"—"Wuj Mozes".

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі