Kronika przeszłośсi: 1 marca

Kronika przeszłośсi: 1 marca
  1. Новина відноситься до:

«Ziemia Wołyńska», tygodnik bezpartyjny, 6 marca 1932.

Ujęcie niebezpiecznej szajki złodziejskiej. Ostatnio zaczęły mnożyć się liczne kradzieże z włamaniem. W nocy na 23 ub. m. policja zarządziła obławę po melinach złodziejskich która przyniosła nadspodziewane rezultaty. Schwytano sprawców ostatnich kradzieży w osobach Wojciecha Paśki, pochodzącego z Ropczyc woj. krakowskiego, Ilka Pogranicznego z Liska i jego kochanki Wasyliny Furmaniuk. Część skradzionych rzeczy odnaleziono w melinach. Szajka została osadzona w więzieniu.

Operetka. Dnia 7-go b.ip. gościć będzie w Łucku zespół operetki warszawskiej z Mankiewiczówną, Szczawińskimi Redo na czele. Odegrana będzie śliczna, melodyjna operetka „Czar walca".

Bliny-Dancing. Dnia 5-go b. m. o godz. 20-ej w gmachu gimnazjum rosyjskiego odbędzie się „Bliny-dancing" z udziałem chóru cygańskiego. Wejście 2 zł. Cały dochód przeznaczony jest na rzecz niezamożnych uczniów.

Hokej. Dzięki inicjatywie ruchliwego Polic. K. S. odbyty się 27.11 b. r. pierwsze w Łucku zawody hokejowe między drużynami Policyjnych Klubów Sport z Równego i Łucka. Po równorzędnej grze zwyciężył P.K.S. Równe 3:0. Wyniki poszczególnych tercyj brzmią 0:0, 0:2, 0:1. Ostatnia bramka wątpliwa. Publiczności mało. Należy oczekiwać, że po tym pierwszym występie hokeistów, inne kluby zainteresują się również tym pięknym sportem i że przyszły sezon będzie bardziej ożywiony.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі