Kronika przeszłośći: 27 lutego

Kronika przeszłośći: 27 lutego
  1. Новина відноситься до:

«Wołyń: tygodnik społeczny, polityczny i gospodarczy», 1 marca 1936.

Regjonalna grupa poetycka "Wołyń". Ostatnio powstała regjonalna grupa młodych poetów wołyńskich pod nazwą "Wołyń". Młodzi poeci i entuzjaści pragną wnieść do poezji "melancholijne melodje dumek, geometrję haftu wołyńskiego, bunt twarzy i myśli miejscowego ludu". W skład grupy wchodzą: Czesław Janczarski, Wacław Iwaniuk, Stefan Szajdak, Zygmunt Rumel. Czasopismo "Okolica Poetów" zamieszcza w ostatnim numerze kolumnę poetów wołyńskich.

Zakład Czyszczenia m. Łucka. Ażeby uporządkować sprawę czystości miasta, Zarząd Miejski w Łucku zawarł umowę z Zakładem Czyszczenia miasta, na mocy które Zakład ma obsługiwać przedewszystkiem objekty miejskie. Jednocześnie ma objąć roboty na prywatnych pocesjach drogą zawierania odpowiednich umów, dążąc do tego, ażeby w końcu roku bieżącego cały tabor byl przystosowany do obsługiwania całego miasta. Jest to rzecz niesłychanie ważna dla pódniesienia stanu ogólnej zdrowotności i czystości tak zaniedbanego miasta, jak Łuck.

Biała śmierć na Wołyniu. Dnia 16 lutego r. b. znaleziono pod wsią Kraśnics, gm. Dubno w stanie nieprzytomnym niejaka Annę Zeler lat 56, która jak wykazały oględziny policyjno-lekarskie zmarła wskutek zamarznięcia.

 

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі