Kronika przeszłośći: 25 stycznia

  1. Новина відноситься до:

Tygodnik społeczny, polityczny, gospodarczy «Wołyń», 28 stycznia 1934.

T-stwo Polsko-Czechosłowackie w Łucku. W dniu 24 b. m. odbyło się w Łucku pod przewodnictwem Prezesa Okr. Urz. Ziemsk, p. Czarnockiego pierwsze Walne Zebranie Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego. Po ustaleniu planu działalności Towarzystwa wybrano władze Organizacji. Zebranie zakończono okrzykami na cześć Prezydenta Mościckiego i Prezydenta Masaryka.

Nowy polski skład apteczny. W dniu 19 stycznia r. b. odbyło się w obecności przedstawicieli władz samorządowych i społeczeństwa poświęcenie pierwszego  polskiego składu aptecznego przez księdza infułata Skalskiego. Nowy skład pod nazwą "Pod Białym Orłem", przy ul. Jagiellońskiej Nr. 72 (naprzeciwko firmy Bat'a). Skład jest estetycznie urządzony i zaopatrzony we wszelkie materjały apteczne, kosmetyczne i opatrunkowe. Nowej placówce — szczęść Boże.

Zabawa Legjonowa. W dniu 20 I b. r. odbyła się reprezentacyjna zabawa taneczna Legionu Młodych w salach Urzędu Gm. Poddębce, pod przewodnictwem p. p. L. Karasińskiego i Sussa.

Święto Jordanu w Łucku

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі