Kronika przeszłośći: 23 stycznia

  1. Новина відноситься до:

Tygodnik społeczny, polityczny, gospodarczy «Wołyń», 28 stycznia 1934.

Szopka wołyńska. Dnia 21 b. m. w pracowni malarskiej p.p. Jędrzejewskich w Łucku została wystawiona poraź pierwszy na Wołyniu szopka polityczna wołyńska. Pokazano około 16 kukiełek znanych osobistości z życia politycznego na Wołyniu. Udatne wykonanie i trafne satyryczne refreny przy akompanjamencie mandolin zyskaly ogolny aplausz. Na przedstawieniu szopki było obecnych 80 zaproszonych osób.

Choinka w Ridniej Chacie. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet Ukrainek urządził w dniu 21 stycznia r. b w sali klubu „Ridna Chata" w Łucku choinkę dla dziatwy ukraińskiej. Po herbatce biedniejsze dzieol dostały ciepłe ubranka i obuwie. Na choinkę przybył Wicewojewoda p. M. Godlewski, oraz Starosta Z. Szacherski.

 

Akcja zalesiania. Akcja zalesienia terenów piasczystyoh w pow. dubieńskim, prowadzona przez wydział powiatowy, wyraziła się w ciągu roku 1938 w zalesienia około 83 hektarów w gminach krupieckiej i sudobickiej za pomocą sosniny. W maj. Sestratynie, gm. tesłuhowskiej założona została szkółka sosen. W roku bieżącym projektowane jest zawiklinie-nie wstępne i zalesienie 120 hektarów w gminach radziwiiłowskiej, tesłuhowskiej, boremelskiej, warkowickiej i sudobickiej.

Zgon znanego lekarza. W dniu 22.I b. r. zmarł po dłuższej chorobie nestor lekarzy łuckich dr. Franciszek Miłaszewski, prezes miejsoowego t-wa lekarskiego.

Franciszek Miłaszewski

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі