Новини минулого: 19 грудня

  1. Новина відноситься до:

Волинський народний тижневик «Наш голос», 19 грудня 1920 року.

12 і 13 сього Грудня в Луцьку відбувся з'їзд громадських діячів західної частини Волині (прилучаноі до Польщи). Метою й завданем того з'їзду було — як зазначалисьмо в попереднім нумері нашого часопису відшукання шляху до повного міжнаціонального порозуміння й згоди та утворення підстав згідного співжиття й співпраці волинського громадянства. Тому то й з'їзд цей, в залежности від більшости тутейшого громадянства, носив, переважно, характер польсько-український, але чинний уділ в ньому брали й чехи та німці. Після спільного обміркування й діскусії всіх присутніх, з'їзд ухвалив багато внесків в справах політичних, економичних, освітніх.

Мирові переговори. Переговори в Ризі продовжуються без жадних перерв і війшли вже в рішаючу стадію. Найважніші справи полагоджують Йофе й Домбський на спільних конференціях. До Різдва мають бути установлені основі договору, а підпишуть його мабуть в кінці січня 1921 року.

Виїзд жидів до Америки. Після наїзду больщовиків, на Волині дається завважити числену емиграцію жидів до Америки. По відомостях з Кременецького повіту там просило й одержало перепустки на виізд до Америки більш 110 родин. Найчисленіший виізд зауважається з малих містечок, як напр., з Шумська, Бісневця, Котербурга, а також і з Крем'янця. Влади Польські не чинять тому ніяких перешкод і охотно видають дозволи.

Невдача Махно. В однім з передніших номерів нашого часопису ми зазначали, що між большовиками й Махно дойдено до повної згоди. Але видно, між ними знов перебіг кіт і сьогодня газети доносять, що всі махновські повстанчеські відділи розбити большовиками, а сам Махно ніби попав до неволі.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі