Kronika przeszłośći: 19 wreśnia

  1. Новина відноситься до:

«Ziemia Wołyńska», 25 wreśnia 1932 r.

Nabożeństwo żałobne za duszę ś. p. Prezydentowej Mościckiej. W poniedziałek dn. 19 września odbyło się w kościele katedralnym w Łucku żałobne nabożeństwo za duszę ś. p. Prezydentowej Mościckiej. W nabożeństwie tem, zorganizowanem przez Koła Dyrektorów Szkół w Łucku, wzięła udział młodzież szkolna wszystkich szkół wraz z gronem nauczycielskiem. Po nabożeństwie odbyły się w klasach pogadanki z młodzieżą na temat życia i działalności Zmarłej.

Z Teatru. Występ Lody Halamy, znakomitej artystki „Morskiego Oka", zapełnił szczelnie salę teatru. Szereg wykonanych tańców świadczył dobitnie o niezwykłym talencie artystki. Wspaniały rytm, żywiołowość, granicząca z akrobatyką, a w licznych tańcach umiejętna gestykulacja i mimika, złożyły się na całość pod każdym względem udaną.

Pani Łodzie towarzyszyli zamiast p. Bobrowskiej, która zachorowała, p. Ada Owidzka, b. sympatyczna odtwórczyni piosenek sentymentalnych i dobry. p. Jerzy Wielin w piosenkach wesołych. Najwięcej podobał się z jego repertuaru, frywolny: „Ja, wódka i Sejm". Akompanjował sprężyście prof. Ignacy Sterling.

Nowe kino. Chrześcijańskie T-wo Dobroczynności w Kowlu uzyskało u władz wojewódzkich koncesję na prowadzenie kina w Kowlu.

Bieg motocyklistów. W Łucku staraniem Woł. T-wa Cyklistów i Motocykl. odbył się motocyklowy wyścig płask na odcinku 13 km. szosy Łuck–Dubno. Pierwsze miejsce zdobył p. inż Nowacki na maszynie Royal-Einfield, uzyskując czas 8 m. 17 2/5. Szybkość przeciętna 94 km., II miejsce zajął Guzniczak na maszynie B. S. A. uzyskując czas 9 m. 22. Szybkość przeciętna 83 km. Po wyścigu odbyło się uroczyste rozdanie nagród. Komandorem wyścigu był Dyrektor Robót Publicznych inż Księżopolski.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Автор: Олександр КОТИС

Коментарі