Kronika przeszłośći: 3 czerwca

  1. Новина відноситься до:

Tygodnik społeczny, polityczny, gospodarczy Wołyń, 4 czerwca 1933.

Ku czci atamana Petlury. Staraniem Wol. Zjedn. Ukr. i organizacyj pokrewnych w 7-ą rocznicą Śmierci głównego atamana wojek Ukraińskiej Republiki Ludowej, w cerkwi Podniesienia Św. Krzyża w Łucku J. E. ks. biskup praw. Polikarp odprawił nabożeństwo żałobne za spokój duszy ś. p Symona Petlury, zaś wieczorem tego dnia w Klubie «Ridna Cnata» odbyła się akademja, na której red. T. Łowiecki wygłosił odczyt, poświęсony pamięci Petlury. Następnie odbył się koncert z udziałem chóru Woł. Teatru Ukr.

Otwarcie Wystawy. W dnia 28 maja b. r. pan Starosta Kubicki dokonał otwarcia wystawy ruchomej przemysłu krajowego. Otwarta wystawa wzbudziła wielkie zainteresowanie miejscowego społeczeństwa i cieszy się dużein powodzeniem.

Reduta w Kowlu. W ubiegły poniedziałek bawił w Kowlu zespół objazdowy Reduty, który przy wypełnionej sali kina Miejskiego odegrał znaną sztukę «Sprawa Moniki».

Regaty «Temidy». W związku z zatwierdzonym kalendarzem sportowo-turystycznym na sezon 1933 r. przez Polski Zwiqzek Kajakowców (komunikat №3/33), Zarząd Klubu Wioślarskiego «Temida» w Łucku organizuje w dniu 4 czerwca r. b. regaty wewnętrzno klubowe krótko-dystansowe z następującym programem:

1) Bieg 2 ch dwójek kajakowych z obsadą żeńską na 500 mtr.

2) Bieg 4 ch dwójek kajakowych (po dwie na raz) obs. męs. na 1000 mtr.

3) Bieg 5 ciu pojedynczych kajaków obs. męska na 1000 mtr.

4) Bieg 2 ch jedynek obsada męska na 500 mtr. bez sterników.

Początek regat o godz. 14 ej.

Hasmonea Kowel – Hasmonea Łuck. Dn. 27.V odbyły się w Kowlu zawody piłki nożnej o mistrzostwo kl. «A», II-ej grupy Woł O. Z. P. N. pomiędzy drużynami: Hasmonea Kowel, a Hasmonea Łuck. Zawody zakończyły się zwycięstwem gospodarzy w stosunku 8:2 (do przerwy 1:1). Bramki dla gości zdobyt Szyrżyk.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Автор: Олександр КОТИС

Коментарі