Kronika przeszłośći: 28 maja

  1. Новина відноситься до:

Miesięcznik «Wołyńskie wiadomości rzemieslnicze», maj 1938 r.

Odczyty o rzemiośle. W Cechu Zbiorowym Rzemieślników Chrześcijan w przeprowadzono cykl wykładów z dziedzizny historii rzemiosła z uwzględnieniem hisrorycznego rozwoju rzemiosła. Wykłady przeprowadził dr. J. Nieć.

Z życia Cechu Wędliniarsko-Rzeźnickiego w Łucku. W dniu 22 maja br. w Lokalu Cechu Wędliniarsko-Rzeźnickiego w Łucku ul. 3 Maja 20, odbyła się pogadanka z czeladnikami i uczniami, zatrudnionemi przez członków Cechu. Omawiane sprawy dotyczyły dziedziny wychowawczej i organizacyjnej. Krótkie prelekcje wygłosili Prezes Izby p. K. Reus, Starszy Cechu p. M. Szymański i inni. Pogadanka zgromadziła 40 osób z pośród miejscowych uczniów i czeladzi branży mięsnej.

Uprawnienia na kucie koni. W wyniku końcowych egzaminów na kursie kucia koni w Dubnie (10. IV. 1938 roku) i Łucku (14. IV. 1938 roku) – uprawienia do samodzielnego trudnienia się kuciem koni otrzymali następujący kowale:
Powiat Dubno: damiec Andryej z Dubna, Bardyga Moszko z Warkowicz,
Bajer Leon z Dubna, Bittrych Florian z Dubna, Chait Hersz z Dubna, Herasimiuk Michał z Tesłuchowa, Janikowski Wacław ze Strakowa Czeskiego, Lingard Jan z Mirogoszczy, Łochwiniuk Teofan ze wsi Chorupań gm. Młynów, Łuwiszes Moszko z Dubna, Micznik Szmul z Młynowa, Mobs Dawid z Warkowicz, Pizman Abram z Dubna.
Powiat Horochów: Waranicki Sergiusz z Beresteczka.
Powiat Kostopol: Nimon Pejsach z Derażnego.
Powiat Łuck: Drabek Włodzimierz z Łucka, Flom Chaim-Zejlik z Łucka, Flom Hersz z Łucka, Flom Szloma-Beniamin z Łucka, Kaczanowski i innі.

Ремісничо-торговельні ятки на Ринку в Луцьку часу міжвоєння

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Автор: Оксана ШТАНЬКО

Коментарі