15 чекпойнтів Луцька на старовинних картах Європи

15 чекпойнтів Луцька на старовинних картах Європи Фото: колаж Олександра Котиса
  1. Новина відноситься до:

Існує легенда, що Луцьк з'явився на картах Європи через те, що тут провели #луцький з'їзд монархів у 1429 році. Проте реальні карти з позначками міста трапляються тільки від XVI століття. Час, коли астрономія проникала в уми великих філософів, а мореплавці вдосконалювали методи спостереження, обчислення і, як наслідок, нового картографування.

Барокові оздоби з оригінальними кольорами, неточні розташування і самобутні назви - таким постають перед нами давні карти Європи. Серед її міст з незвичною для нас символікою відшуковується і Луцьк. Нижче - 15 прикладів карт з позначками міста XVI-XVIII століть.

 

 

Карта королівства Польського та прилеглих земель

Sebastian Munster (Basel, 1550)

Важливим прикладом трансформації карт від географії Птолемея до нової географії є перероблена карта придунайських країн. Вперше була виконана Йоганном Гонтером у 1534 р. на основі карти Сарматії Бернарда Ваповського. Себастьян Мюнстер лише місцями видозмінив її, переробив заголовки, але саме у такому вигляді вона була включена у всі базельські видання «Космографії», як приклад співіснування нової географії та географії Птолемея.

Як інші карти Вальдземюллера, Фрі та Мюнстера цього періоду, ця карта містить велику кількість нових назв. Разом із давніми назвами територій: Сарматія, Скіфія, Креманія – використані нові: Московія, Поділля, Русь. Проекція карти хоч і базувалася на картах Птолемея, але видозмінена відповідно до нових астрономічних відкриттів.

Тут Луцьк не підписаний. Проте з огляду на взаємне розташування Любліна, Львова і Луцька, імовірно, Луцьк - по центру:

 

Landtafel des Ungerlands/ Polands / Reuffen / Littaw / Walachei / Burgarei

Sebastian Munster (Basle, 1550)

Важлива карта східної Європи з «Космографії» Себастьяна Мюнстера. Представлений примірник швидше за все датований 1550 р. Назва карти, що описує території яких вона стосується містить назву «Русь» [Ruessen]. Причому це одне з перших джерел, де західноукраїнські землі позначені як Русь [Rvussia], а на північному сході від Києва позначена Біла Русь [Rvussia Alba], і вже далі на схід – Московія [Moscovia].

Луцьк по центру підписаний як Lutzko.

 

Polonia Et Hungaria Nuova Tavola

Girolamo Ruscelli (Venice, 1560)

Одночасно з роботою Мюнстера в Німеччині розвивалася одна із найдавніших європейських шкіл географії – італійська, центр якої знаходився у Венеції. Уже після видання «Географії» Джакомо Ґастальді, що містила як Птолемеївські так і нові карти, його працю продовжив Джіроламо Рушеллі, який успішно перевидавав праці Ґастальді під своїм ім’ям впродовж майже 50 років.

Тут представлено примірник «Нової карти Польщі та Угорщини» Рушеллі 1560 р.

Луцьк підпсианий як Lutco.

 

Poloniae Finitimarumque locorum descriptio Auctore Wencelslao Godreccio

Abraham Ortelius (Antwerp, 1580)

Результатом одного з найбільш важливих і детальних досліджень територій Польщі та України-Руси середини XVI ст. є робота польського науковця Вацлава Ґродецького. Уперше була опублікована 1558 р. Пізніше, з 1570 р., вона була включена до фундаментальної праці Авраама Ортелія «Театр світу» [Theatrum Orbis Terrarum] – перший сучасний атлас світу. Детально окреслені землі України на захід від Дніпра: Волинь [Volhinia], Поділля [Podolia], Русь [Russia].

Луцьк підписаний як Luczko.

 

Lithvania Gerard Merkator

Gerard Merkator (Amsterdam, 1609)

Представлена «Карта Литви» належить авторству Ґерарда Меркатора, який першим ужив слово «атлас» на позначення зібрання карт. Вона засвідчує, що, попри те що у всі часи картографи запозичували один в одного данні про ті чи інші території, часто вивчення та картографування територій відбувалося одночасно з використанням зовсім різних джерел.

 

Magni Ducatus Lithuaniae Caeterarumque Regionum Illi Adjacentium

Hessel Gerittzs / Willem Blaeu (Amsterdam, 1613, 1640)

На початку XVII ст. було завершено фундаментальну роботу, яку розпочав литовський князь Миколай Криштоф Радзивіл. У 1586 р., щойно отримавши княжий стіл, він відправив експедицію на чолі з Мацеєм Струбічем дослідити землі князівства, яке на той час складалося з Польщі та більшої частини Правобережної України.

Перше видання карти було здійснене Віллемом Блау у 1613 р. Робота картографа була настільки скрупульозною та достовірною, а малюнки гравера – настільки витонченими, що карта Литви Радзивіла вважається одним із найяскравіших явищ у розвитку європейської картографії XVII ст. і залишалася основним джерелом географічних знань про регіон наступні щонайменше 150 років. Карта містить величезну кількість назв міст, сіл, річок, озер, територій України. А найголовніше – карта Радзивіла, судячи по всьому, – перше картографічне джерело, де використана назва «Україна».

Тут Луцьк фігурує як Lusuc vel Luceoria. Назва міста Lusuc  використовувалася у німецькомовних землях. Luceoria - назва міста латинською. Тут бачимо цікаві позначки над міськими мурамию Прапорець означав місто, яке є адміністративним центром регіону. Тіара (шапка по центру) - те, що в місті перебуває католицький єпископ. Капелюх праворуч означав, що Луцьк є ще й містом, де засідає православний єпископ.

 

Карта Боплана, 1650

Відома карта французького військового інженера Гійома Левассера де Боплана. Має незвичне розташування сторін світу. Захід - справа, а схід - зліва. Північ - внизу, а зверху - південь.

 

 

Magni Ducatus Lithuaniae

Matthäus Merian (Amsterdam, 1650)

Незважаючи на беззаперечний успіх карти Литви Радзивіла, вона принесла багато клопоту видавцям, і насамперед – Віллему Блау. Карта була значно більшого розміру, аніж звичайний стандарт фоліо, тому її друк і розміщення в атласі викликали певні труднощі. Мені здається, саме це наштовхнуло Блау на переробку, спрощення та зменшення карти Литви. З 1648 по 1672 рр. до атласу Блау вкладалася зменшена версія, яка стала об’єктом копіювання сучасниками.

Тут представлено зменшену карту Литви у версії Маттеуса Меріана 1650 р. Загалом, ця карта передає весь обсяг інформації, що його можна віднайти на оригінальній карті Радзивіла, але, безумовно, у скороченому вигляді.

 

Magni Ducatus Lithuaniae…

Willem Blaeu (Amsterdam, 1662)

«Карта Великого князівства Литовського й решти підлеглих країв» видавництва Блау. Примірник має бездоганну художню витонченість, багате художнє оформлення та, як це притаманно всім картам Блау, наддетальну географічну інформацію. Цікаво, що це, напевно, єдина з відомих карт європейських країн того періоду, що має західну орієнтацію, тобто на зображенні північ – праворуч, південь – ліворуч.

 

Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne ...

Nicholas Sanson (Paris, 1663)

Мапи Боплана набули широкого поширення ще за його життя, їх швидко взяли на озброєння колеги-картографи та використовували як одне з основних джерел для опису земель Польщі та України. Напевно, найбільше скористався з робіт Боплана його сучасник і земляк Ніколя Сансон. Представлена вашій увазі карта Польсько-Литовського князівства, надрукована Сансоном у 1663 р., є перевиданням її першої версії 1655 р. Це означає, що вже через чотири роки після першого видання «Опису України» з’явилися опубліковані похідні картографічні матеріали, які далеко не завжди посилалися на Боплана.

Наведена карта Польсько-Литовського князівства заклала своєрідний стандарт зображення цих земель, що протягом наступних 100 років або копіювався, або брався за основу багатьма авторами. Карта вирізняється деталізацією.

 

Haute Volhynie, ou Palatinat de Lusuc; tire de la Grande Carte D'Ukrain, du Sr. le Vasseur de Beauplan . . .

Nicholas Sanson (Paris, 1665)

В конкурентній гонитві з видавництвом братів Блау і майже одночасно з ними Ніколя Сансон вирішив розширити праці Боплана, розділивши його «Спеціальну карту України» на п’ять окремих карт українських воєводств. Усі п’ять карт, як зазначають багато дослідників, відносно посередньої картографічної точності та якості. Сансон не був уважний до деталей. Разом з тим, у кожному з п’яти картушів він посилається на «Генеральну карту України» Ґійома Левассера де Боплана. Попри географічну неточність певних елементів карт, що виникли при фактичному копіюванні робіт Боплана, видавництво Сансона відзначилося у художньому оформленні: маємо тонко вирізьблені та гарно оформлені рослинними орнаментами й античними темами картуші. Ті з них, які дійшли до нас в оригінально розфарбованому стані, зачаровують.

Луцьк позначений загадковими літерами. Проте вони означають мову, якою написано назву міста. Р - Polonis. Не зрозуміло, правда, чому польською відображали як Lucko (мало би бути Łuck). G - Germanis, L - Latinis.

 

La Russie Noire ou Polonoise qui Comprend les Provinces de la Russie Noire de Volhynie

Nicholas Sanson (Paris, 1674)

Більш ніж за 10 років після видання карт п’яти українських воєводств, складених на основі робіт Боплана, син Ніколя Сансона, Ґійом, повернувся до української тематики. Використовуючи попередній досвід картографування українських земель та спираючись на нові дані, він створив нову політичну карту України та сусідніх держав, яка є другою за важливістю серед картографічних документів історії України XVII ст. після карт Боплана.

 

Typus Generalis Ukrainae sive Palatinatum Podoliae, Kioviensis et Braczlaviensis ...

Moses Pitt (Oxford, 1681)

 «Генеральна карта України або Подільського, Київського та Брацлавського воєводств, наново накреслена», така, якою її зробив і вперше видав Боплан на тридцять років раніше.

 

Tabula nova totius regni Poloniae Amsterdam

Visscher Nicolas (Amsterdam, 1690)

Ця карта Ніколаса Йоанніса Фішера є переробкою «Карти Королівства Польського» Ніколя Сансона оригінального видання 1655 р. з урахуванням деяких додаткових даних з карт Литви Радзивіла, карт Боплана та інших. Це не єдина тогочасна інтерпретація та компіляція. Має високий художній рівень оздоблення, надзвичайно гарний картуш і рідкісну якість збереженого кольору примірника. Ця карта з амстердамської друкарні Фишера 1690 р. видання.

 

Ukrania quae et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiae, Moldoviae...

Johann Baptiste Homann (Nuremberg, 1720)

Тут представлено,мабуть, найвизначніший пам’ятник друкарського мистецтва XVIII ст., що має прямий стосунок до історії України. «Україна або козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії, зображена Йоганом-Баптистом Гоманном». Відома за скороченою назвою “Terra Cosaccorum”. Йоган Баптист Гоманн [Johann Baptist Homann] акумулював усі відомі на початок 1700-их років досягнення науковців, географів, знання істориків і дані про поточну ситуацію в Україні та видав, без перебільшення, шедевральний твір картографічного мистецтва.

 

Карти та інформація про них взята з vkraina.com.

 

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Автор: Олександр КОТИС

Коментарі