Kronika przeszłości: 18 listopada

Kronika przeszłości: 18 listopada
  1. Новина відноситься до:

Tygodnik «Ziemia Wołyńska», 20 listopada 1930 r.

Obchód 100-letnlej rocznicy Powstania Listopadowego. Wołyński Komitet Porozumienia Polskich Organizacyj Społecznych przystępuje do urządzenia w Łucku w dniu 29 listopada br. obchodu stuletniej rocznicy Powstania Listopadowego. Program uroczystości przewiduje w godzinach rannych nabożeństwo w Katedrze, wieczorem uroczystą akademję, organizowaną przez P. Halinę Gallową przy udziale Wołyńskiego Teatru Wojewódzkiego. Nadto zamierza wydac Komitet stosowną odezwę do ludnosci. Akademja rozpocznie się przemówieniem, poczem zostanie wygłoszone przez artystów W. T.W. prolog do Nocy Listopadowej, djalog z Warszawianki i monolog Wysockiego z Nocy Listopadowej. Poszczególne numery programu będą przeplatane produkcjami muzycznemi orkiestry 24 p. p. i chóru uczniów gimnazjum Państwowego.

Niedopuszczalne wybryki. Na kandydata listy Nr. 4 p. Kostrowicklego napadła nieznana banda, która zraniwszy go w głowę cegłą, poczęła wybijać szyby wystawowe cukierni Rozaliniego, do której się napadnięty schronił. Pomijając wszelkie podłoża, na jakich napad został zorganizowany, musimy zaznaczyć, iz podobne wybryki w społeczenstwie polskiem na Wołyniu są niedopuszczalne i przez każdego uczciwego Polaka muszą być ostro napiętnowane.

Hołd gminy Grzybowica Marszałkowi Piłsudskiemu. Gmina Grzybowica wystosowała do P. Marszałka Piłsudskiego następującą depeszę: „Pan Marszałek Piłsudski — Warszawa Belweder. My mieszkańcy gminy Grzybowica pow. włodzimierskiego zebrani w Litomierzu na uroczystości 12-lecia Niepodległości i 10-lecia zwycięskiego zakończenia wojny z Rosją bolszewicką ślemy Tobie Panie Marszałku wyrazy czci i hołdu wraz z gorącym zapewnieniem o naszej miłości i posłuchu winnego Ojczyźnie Naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej—za Komitet: Hryn Worobiej, Bazgier Turowicz, Gnichowski".


Загрузка...

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі