Kronika przeszłośći: 16 stycznia

  1. Новина відноситься до:

«Ziemia Wołyńska», 18 stycznia 1931.

Uruchomienie Powiatowej Komunalnej Kasy Oszczędności w Łucku. Z dn. 13 stycznia została uruchomiona po ostatecznem załatwieniu wszelkich formalności, wymaganych przez Władze Nadzorcze, Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności w Łucku. Kasa mieści się w domu sejmikowym przy ul. Krakowskiej №13 i czynna jest dla interesantów od godz. 9 do 13-30. Naczelnikiem Zarządu Kasy obrany został p. Marjan Korwin-Piotrowski, kierownik Biura Sejmiku, p. o. dyrektora Kasy został mianowany p. Antoni Zabielski.

Z Teatru. Najbliższą nowością Wołyńskiego Teatru Wojewódzkiego będzie arcyza-bawna i kapitalna farsa Monsey'a, pt: "Pan Naczelnik to... ja!" grana z rekordowem powodzeniem we wszystkich teatrach. Galerja przezabawnych typów i splot komicznych sytuacyj, stwarzają atrakcyjną całość, podczas której widownia Teatru rozbrzmiewać będzie nieustannym śmiechem. W postaci tytułowej wystąpi Edward Fertner, pozatem udział biorą panie: Gallowa, Hlouskówna, Zamiłło i Suchecka oraz panowie: Nawrocki, Roman, Brem, Mikołajewski, Vorbrodt, Błock, i Piotrowski. Sztukę przygotowuje reżysersko p. Mieczysław Nawrocki, dekoracje projektuje p. Stanisław Grabczyk. Premjara w środę dn. 28 bm.

Wymordowanie kolonistów czeskich w powiecie rówieńskim. W nocy na 12 bm w kolonji Nowostaw w powiecie rówieńskim nieznani sprawcy zamordowali przez uduszenie małżonków Knestlów Józefa 1. 71 i Annę 1. 69. Knestlowie — bezdzietne małżeństwo — należeli do ludzi bogatych. Posiadali kolonję składającą się z 29 dziesięcin ziemi wraz z zabudowaniami. Ogólnie mówiono, że zamordowani posiadają poważną gotówkę i weksle dłużników. Pieniędzy jednak i weksli nie odnaleziono co dowodzi, że morderstwo to zostało dokonane na tle rabunkowem. Dalsze dochodzenia w celu wykrycia sprawców morderstwa trwają.

Niemcy w dalszym ciągu prowadzą politykę prowokacyjną „Ostmar-kenverein", skupiający niemców na pograniczu wschodnem zwołał z racji wyjazdu ministra niemieckiego Curtiusa do Genewy, demonstracyjne zgromadzenie w Berlinie, na którem przyjęto rezolucję, domagającą się utworzenia Grenschutzu przeciwko "planowanej przez Polskę wojnie zaborczej".

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі