Kronika przeszłośći: 28 listopada

  1. Новина відноситься до:

Ziemia Wołyńska : tygodnik bezpartyjny, poświęcony sprawom Wołynia. 30 listopada 1930.

Poświecenie gmachu Państwowego Banku Rolnego w Łucku. Dnia 25 bm. odbyło się uroczyste poświecenie gmachu Państwowego Banku Rolnego w Łucku w obecności Ministra Reform Rolnych p. Staniewicza, wojewody wołyńskiego p. Józewskiego, prezesa P.B.R.—p. Ludkiewicza i innych wybitnych osobistości. Poświecenia nowego gmachu P.B.R. dokonał ks. Biskup dr. Szelążek, który w pięknem przemówieniu podniósł znaczenie Banku, jako instytucji gospodarczej, działającej na kresach sprawnie na pożytek ludności polskiej i ukraińskiej.

Po przemówieniach dyrekcja Banku podejmowała gości w sali konferencyjnej czarną kawą. Wnętrze gmachu przedstawia sie b. sympatycznie. Miało sie wrażenie, iż nie są to biura w calem tego słowa znaczeniu, a jakieś foyer wykwintnego teatrzyku. Zasługa to projektodawcy prof. Lalewicza i wykonawcy inż. Janickiego. Zewnętrzna strona gmachu razi nieco ciemną barwą granitu wołyńskiego, całość jednak wywiera wrażenie imponujące.

Miejska komunikacja autobusowa przestała istnieć wskutek wygórowanego podatku, jaki nałożyły władze miejskie na to przedsiębiorąwo. Pożegnawszy się z Równem autobusy wyjechały do Białegostoku. Może tam znajdą większe zrozumienie u władz miejskich.

Pobyt p. Ministra w Banku Chmielarskim w Dubnie. Po przybyciu do Dubna i po przywitaniu przez p. starostę powiatowego Kańskiego zwiedził p. Minister w towarzystwie pana Wojewody, Dyrektora Dyrekcji Robót Publicznych p. F. Księżopolskiego, Bank Chmielarski, administrację dóbr Banku Rolnego i nowy gmach Starostwa, zajmujący część zamku książąt Sanguszków. Po spożyciu o biadu u p. Dyrektora Banku Rolnego wyjechał p. Minister do Łucka.

Oddział Państwowego Banku Rolnego w Łucku 1930

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі