Новини минулого: 13 серпня

  1. Новина відноситься до:

Газета "Український голос", 13 серпня 1942 року.

Подається до загального відома, що в м. Луцьку утворено Уряд Громадянського Стану (міститься в будинку Міської Управи), в компетенцію якого, згідно з розпорядженням Райхскомісара України з дня 11 травня 1942 року, входить уділення новоженцям шлюбів (зав’язування правного подружжя). Подружжя, зав'язане не перед Урядом Громадянського Стану, вважається за недійсне. Церковне вінчання допускається тільки після шлюбу перед урядовцем Громадянського Стану. Одночасно оголошується, що шлюби, поєднані згідно дотеперешніх обрядів в церквах або перед німецькими службовими та іншими установами після впровадження Німецького Цивільного Управління в Україні, вважатимуться за дійсні, якщо до дня 11. ІХ. 42 р. ці шлюби будуть затверджені п. Гебітскомісаром. В справах затвердження тих шлюбів належить звертатись до Уряду Громадянського Стану. 

Німецькі провідниці дитячих садків для дітей приналежних до німецького народу в Україні. На днях до Рівного прибула група 21 німецьких керівничок молоді і провідниць дитячих садків. Вони будуть затруднен! у п’яти генеральних округах, особливо там, де є більші німецькі оселі, отже в Жи томирщині, Київщині, Даіпропетрівщині та в Миколаївщині. Керівнички молоді бу дуть працювати як референтки дитячого дозвілля при генеральних комісарах, а са дівнички будуть керувати тими садками при гебітскомісаріятах.

Свято визволення в Білій Церкві. На днях відбулося тут урочисте свято з нагоди річниці з дня визволення Білої Церкви від жидо-большевицького гніту. Відбулася православна соборна Служба Бо жа, що її відправляло багато священиків. Після церковної служби грала оркестра, від бувалися виступи українського хору та ввечері відбулася святочна прем’єра в те атрі.

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Коментарі