Kronika przeszłośći: 30 lipca

  1. Новина відноситься до:


«Życie Wołynia», 3 sierpnia 1924 r.
Imieniny J. E. Ks. Biskupa Ordynarjusza. W dniu 31 ub. m. J. E. Ks. Biskup Dub.-Dubowski, Ordynarjusz Łucko-Żytomierski obchodził dzień Swoich imienin. Życzenia składali J. E. Ks. Biskupowi-Duchowieństwo, przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych, oraz szereg osobistości znanych w naszem społezeństwie.
Odbudowa kolei Łuck-Lwów. W dniu 1 sierpnia b. r. w lokalu Magistratu m. Łucka odbyło się, przy licznem udziale łuckiej inteligencji, najwybitniej przedstawicieli budownictwa, rolnictwa, handlu, przemysłu, oraz przedstawicieli instytucji samorządowych, posiedzienie organizacyjne Komitetu Propagangy Odbudowy Kolei Lwów-Stojanów-Łuck. Posiedzenie zagaił nasz energiczny Prezydent miasta dr. B. Zieliśki, który na jednogłósną prośbę uczestników objął przewodnictwo posiedzenia, złożywszy ciekawe sprawozdanie z dotychczasowych czynności inicjatorów i wyzyskania ostatniego pobytu P. Ministra Kolei Żelaznych w Łucku, celem rychleiszego załatwienia sprawy odbudowy tej kolei.

Кіноафіша Луцька, початок серпня 1924 року

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Автор: Оксана ШТАНЬКО

Коментарі