Kronika przeszłośći: 15 czerwca

  1. Новина відноситься до:

«Ziemia Wołyńska», 19 czerwca 1932 r.

Łuck — lotnikom. Z okazji powitania lotników, którzy rozpoczynają w tych dniach kurs P. W. lotniczego w naszem mieście, Zw. Pr. Ob. K. organizuje dn. 26 b. m. Dancing-Bridge w sali Urzędu Wojewódzkiego. Mamy nadzieję, że towarzystwo łuckie licznem przybyciem na zabawę zechce zamanifestować sympatje swoje do skrzydlatej floty. Wśród miłych gości mamy nadzieję powitać jednego z asów lotnictwa polskiego por. Skarżyńskiego, który wsławił się niedawnymi lotem dokoła Afryki. Wstęp tylko za okazaniem zaproszenia.

Wyrok śmierci. Ogromne zainteresowanie wzbudził odbywający się przez kilka dni przed sesją wyjazdową Sądu Okrępowego w Łucku proces bandyty Rybickiego, oskarżonego o współudział w pamiętnym zamachu na życie policjanta dn. 2 ub. m. Proces zakończony został wyrokiem skazującym RybicKiego na karę śmierci przez powieszenie.

Cyrk Staniewskich. Do Łucka zjeżdza pierwszorzędny cyrk B-ci Staniewskich. Przedstawienie inauguracyjne odbędzie. się już dnia 22 b. m.

Wyjazd J. E. Ks. Biskupa Szelążka. J. E. Ksiądz Biskup Dr. Adolf Szelążek wyjechał w dniu 12 b. m. do Warszawy na posiedzenia komisji konkordatowej. Po zakończeniu posiedzeń, Jego Ekscelencja uda się do Lisieux, do grobu Patronki diecezji, św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

 

Підпишіться на «Хроніки Любарта» у Facebook та Вконтакті.

Автор: Олександр КОТИС

Коментарі